Jadikan Panutan, Inilah Wanita yang Pasti Masuk Surga

Saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, tahukah kamu bahwa wanita dalam Islam memiliki kedudukan yang amat tinggi di mata Allah SWT. Terbukti dari salah satu hadis berikut ini : “Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya; niscaya akan dikatakan padanya : “Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau […]

Ciri Karakter Muslimah Sejati

Karakter seseorang muslimah merupakan pilar pertama terbentuknya masyarakat islam yang mampu menegakan sistem Islam dimuka bumi serta menjadi tiang penyangga peradaban dunia. Karena dari rahim muslimah sejati lahir bibit-bibit penerus umat. Untuk menambah pengetahuan Anda, berikut kesepuluh karakter yang seharusnya dimiliki seorang muslimah sejati agar lahirkan bibit unggul umat Islam. 1.Salimul Aqidah Bersih akidahnya dari sesuatu hal yang mendekatkan dan […]

Milikilah Sifat Malu

Saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah … Seperti yang kita ketahui bersama, Islam adalah agama yang sempurna dan tidaklah satu perkara kecil pun melainkan telah diatur oleh Islam. Begitu juga dalam perkara wanita, Islam juga telah mengaturnya. Islam sangat memperhatikannya dan menempatkan para wanita sesuai dengan kedudukannya. Dan agama yang mulia ini juga telah mengatur bagaimana adab-adab dalam bergaul, berpakaian, […]