Apakah Cat Kuku Dapat Membatalkan Wudhu ?

Cat kuku seringkali menjadi perdebatan akan sah atau tidaknya wudhu seorang wanita mengenakannya. Apalagi kini sudah beredar berbagai macam cat kuku yang berlabel halal. Sebenarnya cat kuku seperti apa yang dapat membatalkan wudhu dan tidak membatalkan wudhu ? Apabila bahan cat kuku terbuat dari bahan kimia dan sejenisnya yang menghalangi air menyentuh kuku, hal itu dapat membatalkan wudhu termasuk juga […]